CCTV Committee

Sr.No. Name Designation Phone (O.) Mobile
01 Shri Ashokbhai R. Solanki Chairman --- 9824864918
02 Shri Ashokbhai C. Domadia Secretary 2730966 9375567855
03 Shri Pareshbhai R. Malani Member 2561086 9824411319
04 Shri Pragneshbhai N. Bhalodia Member 2568448 9426248873
05 Shri Bipinbhai K. Chandariaya Member 2731341/42 9377773737
06 Shri Hirenbhai K. Bhindi Member --- 9879290056
07 Shri Sanjaybhai B. Mungra Member --- 9824218912