GST Committee

Sr.No. Name Designation Phone (O.) Mobile
01 Shri Krunalbhai V. Sheth Chairman 2560901 9825050809
02 Shri Ashokbhai C. Domadia Secretary 2730966 9375567855
03 Shri Sureshbhai P. Hirpara Member 2561546 9825242426
04 Shri Omprakashbhai M. Dudani Member 2560024 9824233321
05 Shri Bipinbhai K. Chandariaya Member 2731341/43 9377773737
06 Shri Amrutbhai V. Chandaria Member --- 9328812652
07 Shri Ramjibhai A. Patel Member 2561991 9328118187
08 Shri Rameshbhai D. Bharadia Member 2750586 9825217837
09 Shri Rajivbhai S. Kundlia Member --- 9099299190
10 Shri Punitbhai G. Vaid Member 2560170 6352624341