JMC Committee

Sr.No. Name Designation Phone (O.) Mobile
01 Shri Pragneshbhai N. Bhalodia Chairman 2568448 9426248873
02 Shri Ashokbhai C. Domadia Secretary 2730966 9375567855
03 Shri Pareshbhai R. Malani Member 2561086 9824411319
04 Shri Ashokbhai R. Solanki Member --- 9824864918
05 Shri Nileshbhai S. Aandani Member 2566937 9825208380
06 Shri Vashrambhai D. Patel Member 2560165 9427944405
07 Shri Punitbhai G. Vaid Member 2560170 6352624341